3. Bc. Martina Kakaščíková

3. Bc. Martina Kakaščíková

                    Martina Kakaščíková

                              Email: martina.kakascikova@gmail.com

                                       mobil: +421/915 264 513

 

dátum narodenia: 31. marca 1991

vzdelanie: Prešovská Univerzita v Prešove, masmediálne štúdiá

 

 

                Martina sa venuje mažoretkovému športu od roku 1998. Súbor v ktorom pôsobila, získaval mnohé ocenia a úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Spomeňme hádam rok 2003, kedy sa klub v ktorom tancovala stal víťazom European Grand Prix v poľskom Opole. Okrem toho, vo  veľkých formáciách každoročne obsadzovali popredné miesta na Slovenských podujatiach, čo ich automaticky posúvalo na Majstrovstvá Európy. Úspechy sa dostavili aj v individuálnych súťažiach. V roku 2005 obsadila Martina v sólo formácií 3.miesto a v roku 2007 sa dokonca prebojovala na Majstrovstvá Európy.
                V roku 2005 v jej 15.rokoch, dostala možnosť vyskúšať si pozíciu trénerky. Hneď v tomto roku obsadili jej zverenkyòe 2.miesto v súťaži mini baton junior. O rok neskôr vybojovala tá istá skupina dievčat 1.miesto na postupovej súťaži na Slovensku a 2.miesto na celoeurópskom šampionáte. V roku 2007 sa dokonca jej skupina stala 1.vicemajstrom Slovenska v kategórií junior velká formácia, čo im zaručilo postup na Majstrovstvá Európy. Takisto vytrénovala Majsterku Slovenska v kategórií sólo junior.
                V roku 2008 založila spolu s Mirkou Stredòákovou MK Flowers Prešov. Už v samotných začiatkoch pôsobenia tohto nového klubu získavali vysoké ocenenia.  So zverenou kategóriou mažoretiek dosiahla 6x titul Majstra Slovenska, titul Majstra Európy a Vicemajstra Európy. 

Momentálne zastáva v klube pozíciu trénerky a choreografky kategórie kadetiek.
Popri tom študuje na Prešovskej univerzite v Prešove odbor- masmediálne štúdiá.