Ponuka

Z nášho repertoáru ponúkame široké spektrum sólových, párových či skupinových choreografií, vhodných na všetky druhy kultúrnych i spoločenských podujatí, firemných akcií, či akcií so športovým zameraním. Alebo je to pochodové defillé, ktoré sú typické pre festivaly a karnevalové sprievody v uliciach.  Okrem reprodukovanej hudby vystupujeme aj s doprovodom dychového orchestra.

V spolupráci s našimi výbornými choreografmi je na objednávku možné zabezpečiť choreografiu podľa vašich predstáv príp. sa postaráme o celý kultúrny program vášho podujatia