Junior

Junior

Mladé, krásne, ambiciózne, energické a veľmi talentované dievčatá vo veku 11 - 14 rokov tvoria kategóriu s názvom " Junior". Patria tu dievčatá, ktoré kvôli veku postúpili z nižšej kategórie a majú za sebou minimálne 5 ročnú mažoretkovú prax s množstvom titlulov a nové dievčatá, ktoré sa k nim po konkurze pridali. Od septembra spolu približne trénuje 30 dievčat. Okrem mažoretiek sa venujú klasickému tancu, gymnastike, tanečnej príprave a náročnej technike baton. Tréningy sú pravidelne vedené 3x týždenne dve hodiny, navyše sú organizované víkendové sústredenia. Každý jeden rok je pre tieto dievčatá výnimočný, pretože ich stále čaká množstvo sútaží, vystúpení a zahraničných zájazdov, kde tieto mladé slečny ukážu svoje ambície, drinu a talent. Zodpovednou za túto kategóriu je Mgr. Miroslava Stredňáková