Senior

Senior

Do "Hlavnej vekovej kategórie" patria dievčatá vo veku od 14 - 25 rokov. Sú to šarmantné, vtipné, milé a usmievavé mladé dámy, ktoré študujú na vysokých a stredných školách. Väčšina z nich má s mažoretkovým športom a tanečnou prírpavou najdlhšie skúsenosti. Okrem mažoretiek sa venujú klasickému tancu, gymnastike a tanečne príprave. Tréningy sú pravidelne vedené 3x týždenne po dve hodiny plus sú to sezónne víkendové sústredenia. Mimo mažoretkových súťaží sa zúčastňujú na kultúrno - spoločenských a športových podujatiach, zahraničných festivaloch, kde v karnevalvých sprievodoch vystupujú spolu s dychovým orchestrom. Zodpovednou za túto kategóriu je Mgr. Zuzana Pončáková DiS. Art.