2012

2012

Medzinárorná súťaž - Ostravská hulka 2012, CZ

1.miesto trio baton kadet

1.miesto miniformácia baton kadet

1.miesto solo baton junior

1.miesto mini formácia baton senior

2.miesto trio baton junior

2.miesto miniformácia baton junior

3.miesto solo baton senior

3.miesto trio baton senior

 

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe 2012, Sabinov SR

1.miesto miniformácia baton deti

1.miesto solo baton kadet

1.miesto trio baton kadet

1.miesto miniformácia baton kadet

1.miesto veľká formácia baton kadet

2.miesto solo baton junior

2.miesto trio baton junior

2.miesto miniformácia baton junior

2.miesto trio baton senior

2.miesto miniformácia baton junior

2.miesto veľká formácia baton senior

3.miesto veľká formácia junior

 

Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe, Opole - PL

1.miesto trio baton kadet

2.miesto miniformácia baton kadet

2.miesto trio baton junior

2.miesto miniformácia baton junior

2.miesto miniformácia baton senior

3.miesto veľká formácia baton junior

3.miesto veľká formácia baton senior

4.miesto solo baton kadet

6.miesto veľká formácia kadet

12.miesto solo baton junior

12.miesto trio baton senior 

 

European Grand Prix, Siófok Maďarsko

1. miesto - Veľká formácia baton kadet

 

Trenčianska palička, Trenčín - SR

1.miesto veľká formácia kadet

1.miesto veľká formácia junior

 

International Cup of Ukraine - UK

1.miesto veľká formácia senior