2011

2011

Medzinárodná súťaž Ostravská húlka 2011

                            1.miesto duo baton senior

                            1.miesto trio baton junior

                            2.miesto trio kadet

                            2.miesto mini formácia junior

                            2.miesto solo baton junior

                            2.miesto mini formácia senior

                            3.miesto mini formácia kadet

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe 2011 - Púchov

                            1.miesto trio baton kadet

                            1.miesto mini formácia baton kadet

                            1.miesto trio baton junior

                            1.miesto mini formácia baton junior

                            1.miesto solo baton senior

                            1.miesto skupina baton junior

                            2.miesto skupina baton kadet

                            2.miesto mini formácia baton senior

                            3.miesto duo baton senior

Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe 2011 - Poreč, Chorvátsko

                            2.miesto trio kadet - Vicemajster Európy

                            2.miesto mini formácia kadet - Vicemajster Európy

                            1.miesto trio junior - Majster Európy

                            1.miesto mini formácia junior - Majster Európy

                            7.miesto solo senior

                            5.miesto duo senior

                            2.miesto mini formácia senior - Vicemajster Európy

                            4.miesto veľká formácia kadet

                            3.miesto veľká formácia junior - II.Vicemajster Európy

Medzinárodná súťaž O cenu TK Andria 2011 - Havířov, Česká republika

                           1.miesto duo kadet

                           1.miesto mini formácia kadet

                           1.miesto duo junior

                           1.miesto mini formácia junior

                           1.miesto mini formácia senior

                           2.miesto solo senior

                          11. miesto duo senior

                          13. miesto solo junior