V skratke...

28.09.2010 20:13

Email:    mirka.strednakova@centrum.sk

mobil:    +421/ 907 338 157

dátum narodenia:     5. apríl 1985

vzdelanie:     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce blahoslaveného                         P.P.Gojdiča Prešov, odbor - sociálna práca

motto:

V roku 1993 vznikol v Prešove historicky prvý detský súbor mažoretiek. Mirka bola ako 8-ročná mladá slečna prijatá do tohto súboru, kde sa zúčastňovala mnohých vystúpení, kultúrnych podujatí, televíznych vystúpení a rôznych mažoretkových súťaží a prehliadok.  Mažoretky, ako tanec neboli na Slovensku a vonkoncom nie v Prešove rozvinuté tak, ako je tomu dnes. Počet súťaži bol minimálny a dá sa povedať, že bol „ešte v plienkach“  no i napriek tomu, sa týmto detským mažoretkám podarilo  prezentovať na Medzinárodnej súťažnej prehliadke mažoretiek, ktorá bola jednou z prvých prehliadok organizovaných v Hraniciach na Morave, kde získali 2. Miesto v kategórii kadetiek. Mirka sa mažoretkám venovala ešte nasledujúcich 5 rokov a vďaka jej výraznému talentu, nie len čo sa tanca týka, ale vo vytváraní nových myšlienok, presadzovania vlastných názorov a hlavne obrovskej chuti pracovať na inovácií v mažoretkách, bola už ako 15-ročná menovaná za trénerku.  

Jej kariéra trénerky sa začala v roku 2000, kedy si vyskúšala trénovať najmladšiu kategóriu kadetiek. Konečne dostala priestor, kde mohla naplno využiť množstvo nápadov, vyskúšať nové metódy, ktoré si vytvárala sama, na základe vlastných skúseností. V roku 2001, sa Mirka so svojimi už juniorkami, dostali na Majstrovstvá Slovenska mažoretiek vo Veľkom Krtíši,  kde sa jej dievčatá umiestnili v najvyššom Zlatom pásme. Nasledujúce dva roky si tento úspech opäť zopakovali a začala sa jedna etapa Mirkinho života s istotou vyvíjať správnym smerom.

Tak ako sa vyvíjali  Mirkine nové nápady a rástla chuť pracovať s deťmi vyvíjali sa aj mažoretkové súťaže. V roku 2003 sa konali v Českej Republike kvalifikačné a potom medzinárodné majstrovstvá mažoretiek, ktoré ponúkali aj možnosť vyskúšať nové disciplíny.  Okrem súťažení v skupinách sa začalo súťažiť aj v sólo formáciách. Mirka, ako mladá trénerka, dokázala iba na základe vlastných intuícií a predstáv pracovať s dievčatami jednotlivo a svojím tvorivým prístupom dokázala dievčatá kvalifikovať na Medzinárodné majstrovstvá ČR z pozície dvoch prvých miest, jedného tretieho a jedného štvrtého miesta. Koncom tohto roka, to s dievčatami dotiahla až na mažoretkovú súťaž European Grand Prix Opole 2003, a jej „Juniorky“ dokázali, že patria k špičkovým súborom. Stali sa Absolútnymi majstrami European Grand Prix Opole 2003. Okrem toho sa jej sólistka, ako najmladšia v najstaršej kategórii, stala  Majsterkou Európy a v disciplíny mini formácie v obidvoch kategóriách (junior, senior), v ktorých jej dievčatá súťažili, získali titul Majster Európy 2003. Týmto rokom sa začalo sypať vrece s úspechmi tejto mladučkej trénerky a choreografky. Počas nasledujúcich 4 rokov sa mažoretky, ktoré trénovala Mirka Stredňáková stali v rôznych disciplínach 11x Majsterkami Slovenska, 5x Vicemajsterkami Slovenska, 9x Majsterkami Európy, 3x Vicemajsterkami Európy a množstvo ďalších titulov a umiestnení.

 

 

Prehľad úspechov mažoretiek vytrénovaných Mirkou Stredňákovou:

 

r. 2001-     Celoslovenská súťaž mažoretiek, Veľký Krtíš

        Zlaté pásmo, kategória juniorky

                  Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Bratislava

        1.miesto veľká formácia,  Absolútny majster Slovenska                v kategórii junior        

r. 2002-     Celoslovenská súťaž mažoretiek, Veľký Krtíš

        2. miesto Zlaté pásmo, veľká formácia, kategória junior

r. 2003-     Celoslovenská súťaž mažoretiek, Veľký Krtíš

         1.miesto veľká formácia,  kategória junior

                  Kvalifikácia sólo formácií na Medzinárodné majstrovstvá ČR Havířov

           1. miesto mini formácia junior                                           

                       1. miesto mini formácia senior                                           

            3. miesto sólo deti                                               

                    4. miesto sólo senior

                  European majorettes championship, European Grand Prix, Opole

                               1.miesto mini formácia junior

                               1. miesto mini formácia senior

                               1. miesto sólo senior

                               1.miesto skupina junior – Absolútny Majster Európy junior

r. 2004-    Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách,  Prievidza

        1.miesto mini formácia junior

        2.miesto sólo senior

  2.miesto duo senior

     Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Veľký Krtíš

        1.miesto veľká formácia,  Majster Slovenska                 v kategórii junior

   European majorettes championship Opole

        1.miesto mini formácia junior

                               2.miesto duo senior

                               2.miesto veľká formácia, Vicemajster Európy

r. 2006-     Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách, Prievidza

                               1. miesto mini formácia kadet         

        2.miesto duo kadet

   Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Veľký Krtíš

                    1.miesto veľká formácia, Majster Slovenska                                v kategórii kadet

    European majorettes championship, Opole (PL)

                               1.miesto duo kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               2.miesto veľká formácia, Vicemajster Európy                              v kategórii kadet

r. 2007Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách, Prešov

                               1.miesto trio kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               1.miesto mini formácia kadet (pom-pom)

                               2.miesto mini formácia senior

                Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Veľký Krtíš

                               1.miesto veľká formácia, Majster Slovenska                                 v kategórii kadet

                European majjorettes championship, Opole (PL)

                               1.miesto trio kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               3.miesto mini formácia kadet (pom-pom)

                               1.miesto veľká formácia, Majster Európy                              v kategórii kadet

r. 2008 - Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách, Prešov

                               1.miesto trio kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               2.miesto sólo kadet

                Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Prešov

                               1.miesto veľká formácia, Majster Slovenska                           v kategórii kadet

                European majjorettes championship, Opole (PL)

                               1.miesto trio kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               1.miesto veľká formácia, Majster Európy                                v kategórii kadet      

 

Koniec súťažnej sezóny 2008 sa spája s koncom Mirkinho pôsobenia v detských mažoretkách v Prešove. Keďže svoje možnosti trénerky  a choreografky prakticky vyčerpala, chcela rozvíjať svoju osobnosť aj iným smerom. Po ukončení štúdia na vysokej škole, cítila potrebu osamostatniť sa a nemať žiadne obmedzovania. Po 10-ročnej praxi trénovania, sledovania, pozorovania, skúsenostiach, prežitia rôznych situácií, získala úplne inú, novú predstavu fungovania mažoretkového súboru. Podarilo sa jej získať obrovský nadhľad a na apel mnohých rodičov, nový súbor detských mažoretiek, spolu s ďalšou trénerkou, aj založila.  Tak začala realizovať svoje vlastné nápady z pozície riaditeľky, trénerky a choreografky. Mažoretkový klub Flowers začal od nuly s pár dievčatkami, no hneď na prvých súťažiach sa dostali na špičku.

               

                Výsledky v MK FLOWERS:

 

r. 2009- Majstrovstvá SR v mini formáciách, Považská Bystrica

                               1.miesto trio kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               1.miesto duo kadet (pom-pom)

                               2.miesto mini formácia kadet (pom-pom)

                -Majstrovstvá Slovenska, Hlohovec

                               1.miesto veľká formácia, Majster SR kategórie                     kadet

                -European majorettes championship, Opole

                               1.miesto trio kadet, Majster Európy

                               1.miesto mini formácia kadet, Majster Európy

                               II. Vicemajster Európy, pódiová choreografia                         baton kadet

                -Medzinárodná súťaž mažoretiek v Sabinove

                               1.miesto trio kadet

                               1.miesto mini formácia kadet

                               1.miesto sólo deti

                               1.miesto duo deti

r.2010- Majstrovstvá Slovenska, Bratislava

                               1.miesto mini formácia kadet, Majster Slovenska

                               3.miesto trio kadet, II. Vicemajster Slovenska

                -European majorettes championship, Vyškov

                               2.miesto mini formácia kadet, Vicemajster Európy

                               3.miesto veľká formácia kadet, II.Vicemajster Európy