Director, Trainer and Choreographer

Director, Trainer and Choreographer

Mgr. Miroslava Stredňáková

 

 

Email:    mirka.strednakova@centrum.sk

mobil:    +421/ 907 338 157

dátum narodenia:

vzdelanie:     Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce blahoslaveného P.P.Gojdiča Prešov, odbor - sociálna práca

 

V roku 1993 vznikol v Prešove historicky prvý detský súbor mažoretiek. Mirka bola ako 8-ročná mladá slečna prijatá do tohto súboru, kde sa zúčastňovala mnohých vystúpení, kultúrnych podujatí, televíznych vystúpení a rôznych mažoretkových súťaží a prehliadok.  Mažoretky, ako tanec neboli na Slovensku a vonkoncom nie v Prešove rozvinuté tak, ako je tomu dnes. Počet súťaži bol minimálny a dá sa povedať, že bol „ešte v plienkach“  no i napriek tomu, sa týmto detským mažoretkám podarilo  prezentovať na Medzinárodnej súťažnej prehliadke mažoretiek, ktorá bola jednou z prvých prehliadok organizovaných v Hraniciach na Morave, kde získali 2. Miesto v kategórii kadetiek. Mirka sa mažoretkám venovala ešte nasledujúcich 5 rokov a vďaka jej výraznému talentu, nie len čo sa tanca týka, ale vo vytváraní nových myšlienok, presadzovania vlastných názorov a hlavne obrovskej chuti pracovať na inovácií v mažoretkách, bola už ako 15-ročná menovaná za trénerku.  

Jej kariéra trénerky sa začala v roku 2000, kedy si vyskúšala trénovať najmladšiu kategóriu kadetiek. Konečne dostala priestor, kde mohla naplno využiť množstvo nápadov, vyskúšať nové metódy, ktoré si vytvárala sama, na základe vlastných skúseností. V roku 2001, sa Mirka so svojimi už juniorkami, dostali na Majstrovstvá Slovenska mažoretiek vo Veľkom Krtíši,  kde sa jej dievčatá umiestnili v najvyššom Zlatom pásme. Nasledujúce dva roky si tento úspech opäť zopakovali a začala sa jedna etapa Mirkinho života s istotou vyvíjať správnym smerom.

Tak ako sa vyvíjali  Mirkine nové nápady a rástla chuť pracovať s deťmi vyvíjali sa aj mažoretkové súťaže. V roku 2003 sa konali v Českej Republike kvalifikačné a potom medzinárodné majstrovstvá mažoretiek, ktoré ponúkali aj možnosť vyskúšať nové disciplíny.  Okrem súťažení v skupinách sa začalo súťažiť aj v sólo formáciách. Mirka, ako mladá trénerka, dokázala iba na základe vlastných intuícií a predstáv pracovať s dievčatami jednotlivo a svojím tvorivým prístupom dokázala dievčatá kvalifikovať na Medzinárodné majstrovstvá ČR z pozície dvoch prvých miest, jedného tretieho a jedného štvrtého miesta. Koncom tohto roka, to s dievčatami dotiahla až na mažoretkovú súťaž European Grand Prix Opole 2003, a jej „Juniorky“ dokázali, že patria k špičkovým súborom. Stali sa Absolútnymi majstrami European Grand Prix Opole 2003. Okrem toho sa jej sólistka, ako najmladšia v najstaršej kategórii, stala  Majsterkou Európy a v disciplíny mini formácie v obidvoch kategóriách (junior, senior), v ktorých jej dievčatá súťažili, získali titul Majster Európy 2003. Týmto rokom sa začalo sypať vrece s úspechmi tejto mladučkej trénerky a choreografky. Počas nasledujúcich 4 rokov sa mažoretky, ktoré trénovala Mirka Stredňáková stali v rôznych disciplínach 11x Majsterkami Slovenska, 5x Vicemajsterkami Slovenska, 9x Majsterkami Európy, 3x Vicemajsterkami Európy a množstvo ďalších titulov a umiestnení.

Prehľad úspechov mažoretiek vytrénovaných Mirkou Stredňákovou:

r. 2001- Celoslovenská súťaž mažoretiek, Veľký Krtíš

   Zlaté pásmo, kategória juniorky

            -Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Bratislava

             1.miesto veľká formácia,  Absolútny majster Slovenska             v kategórii junior        

r. 2002-  Celoslovenská súťaž mažoretiek, Veľký Krtíš

              2. miesto Zlaté pásmo, veľká formácia, kategória junior

r. 2003-  Celoslovenská súťaž mažoretiek, Veľký Krtíš

             1.miesto veľká formácia,  kategória junior

            - Kvalifikácia sóloformácií na Medzinárodné majstrovstvá ČR,                Havířov

            1.miesto mini formácia junior

            1.miesti mini formácia senior

            3.miesto sólo deti

            4.miesto sólo senior

                      - European majorettes championship, European Grand Prix, Opole (PL)

                                     1.miesto mini formácia junior

                                     1. miesto mini formácia senior

                                     1. miesto sólo senior

                                     1.miesto skupina junior – Absolútny Majster Európy

r. 200           - Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách, Prievidza

             1.miesto mini formácia junior

             2.miesto sólo senior

             2.miesto duo senior

 - Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Veľký Krtíš

1.miesto veľká formácia,  Majster Slovenska v kategórii junior

- European majorettes championship, Opole (PL)

1.miesto mini formácia junior

                                   2.miesto duo senior

                                   2.miesto veľká formácia, Vicemajster Európy v kategórii             junior

r. 2006- Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách,                Prievidza

  1. miesto mini formácia kadet      

  2.miesto duo kadet

Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Veľký Krtíš

  1.miesto veľká formácia, Majster Slovenska             v kategórii kadet

European majorettes championship, Opole (PL)

              1.miesto duo kadet

              1.miesto mini formácia kadet

              2.miesto veľká formácia, Vicemajster Európy v kategórii                  kadet

r. 2007Majstrovstvá SR mažoretiek v miniformáciách, Prešov

                1.miesto trio kadet

                1.miesto mini formácia kadet

                1.miesto mini formácia kadet (pom-pom)

                2.miesto mini formácia senior

               -Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Veľký Krtíš

                 1.miesto veľká formácia, Majster Slovenska             v kategórii kadet

                European majjorettes championship, Opole (PL)

                 1.miesto trio kadet

                 1.miesto mini formácia kadet

                 3.miesto mini formácia kadet (pom-pom)

                  1.miesto veľká formácia, Majster Európy             v kategórii kadet

r. 2008 - Majstrovstvá Slovenska mažoretiek v mini formáciách,                 Prešov

                1.miesto trio kadet

                1.miesto mini formácia kadet

                 2.miesto sólo kadet

              Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, Prešov

                 1.miesto veľká formácia, Majster Slovenska                 v kategórii kadet

              European majjorettes championship, Opole (PL)

                1.miesto trio kadet

                1.miesto mini formácia kadet

                1.miesto veľká formácia, Majster Európy                 v kategórii kadet      

 

 

 

 

 

Mm